نتایج جستجو برای عبارت :

وامق کبودرهنگی

هنوز از دیدنت ، شادیم وسرمستبیادِ  خاطـراتتْ ،  پیکْ  در دست! به  یادت تا  سحرْ ، بیـدار  بـــودم قراری کرده بودی،خاطرت هست؟ توگفتی زودْ می آیی،غمی نیستولی قـولت دلِ ،  آواره ام  خَست شكستی  قلبِ مـا ،  امّٰـا  دلِ  مـابه یادت بـر درِ،میخانــه بنشست بیــا  وامق  خمــارِ  رویِ  مـاهتبیــا  قلبـم از آنِ  توست دربست                 "وامق كبودراهنگی"
عشق را در زنـــدگی فرصت  شماردل به   دلـداری   بده  ،  باقی بدار بر در   میخانه ، دل مشغول   باشمست باش ، اما کمی  معقول باش تا  توانی  قلبِ خود  را صاف کنتا  خریـــدارت  شود  شفّٰاف  کن قلب خود ، از غصِّـه ها ،خالی بکنعشق را در قلبِ خـود ،جاری بکن همچو شیرین ،دل ببر ،دلشاد باشاز برای عشق  خود ، فرهـاد  باش تــا تـو پرچــم می زنی در بتکدهسر به سر وامق،شود این میکده دل بده بر یارِخود بی قیل و قالتا بدست  آری  دلی ، پاک و زلال                 
در کنارِ معلِّم پیریدیده ام روزهایِ آینده گفتش این چهرهٔ چوانیِ توستبعد سی سال خدمتِ بنده             اااجامِ جمشیدِ ما دهد خبرتروزهایِ نیامده درجا فالِ تو چهرهٔ منِ پیر استبین مرا و ببین تو فردا را             اااماهِ دیگر که ماه نیمه رسدنامِ روز معلمان باشد سیلِ تبریک می شود جاریسویِ او تهنیت روان باشد             اااحرف و شعر و سخن فراوان استلیک وقتِ عمل نخواهد شد وقتِ تقسیمِ نعمتِ کشورقسمتش جز دغل نخواهد شد             ااادرسخن هم ردیفِ
در کنارِ معلِّم پیریدیده ام روزهایِ آینده گفتش این چهرهٔ چوانیِ توستبعد سی سال خدمتِ بنده             اااجامِ جمشیدِ ما دهد خبرتروزهایِ نیامده درجا فالِ تو چهرهٔ منِ پیر استبین مرا و ببین تو فردا را             اااماهِ دیگر که ماه نیمه رسدنامِ روز معلمان باشد سیلِ تبریک می شود جاریسویِ او تهنیت روان باشد             اااحرف و شعر و سخن فراوان استلیک وقتِ عمل نخواهد شد وقتِ تقسیمِ نعمتِ کشورقسمتش جز دغل نخواهد شد             ااادرسخن هم ردیفِ
امروز نقشِ عشقتْ ، افتـاده در خیالمتصویـر عشق خود را، دیدم درون فالم ازبادهٔ خیالتْ سرمست وسرخوشم منامروز هم غزالمْ ، دور است از، وصالم زیباتر از فرشته ، نقش تو بود در دلدر دفترِ غزل ها ،   زیباترین  غزالــم تاصبحْ من شمردم،تك تك ستاره هاراشاید بتابـد عشقمْ ، ممكن كند محالم  ماه ها بسال ختـم و،وصلی ندیدوامقبا شعر وباتغزّل،دلخوش به یک خیالم                        "وامق کبودراهنگی"
​تقدیمی به ساحت مقدس سیده النساءالعالمین حضرت فاطمه سلام الله علیهاعلی مزینانی عسکری
دلبرا از عشق می گویم که آن افسانه نیستگوش دل بسپارکه راز عاشقان افسانه نیستداستان ها خوانده ام از قصه های عاشقیوامق و عذرا ندیدم  لیک آن  افسانه نیستگرچه بسیار عشق ها افسانه ای دانسته اندبی دلی از یوسف کنعان بدان افسانه نیستبالِ پروانه  بسوزد  بوسه  بر  آتش زنداشک شمع و سوختن پروانگان افسانه نیستدیده ها گریان شود تا صحبت عشاق بوداین چنین نالیدنی  از د

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

خرید شماره مجازی بدون ریپورت و ارزان پیاده شو و زندگی کن! شما را به زیباترین نقاط ایران می بریم آهنگ و موزیک ساندیس‌نامه